به نام خدا

با سالم و نثار دعای خیر

سال نو میلادی را به تمامی یکتاپرستان گیتی، بویژه مسیحیان جهان و هموطنان عزیز مسیحی تبریک عرض میکنم. همچنین به آنها که این مبنا را برای آغاز سال نو خود برگزیده اند.

امیدوارم در این سال، انسان بیش از گذشته به موضوع صلح جهانی و لزوم برقراری آن و حفظ زمین که هیچگاه تا به این حد در خطر نبوده است، بپردازد وهمچنین زمان بیشتری برای ایجاد وحدت و همدلی و اشاعه بیشتر محبت و شفقت در تمام جوامع بشری صرف نماید و گام های موثری در جهت معرفت پژوهی و معنویت گرایی بردارد.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه  و بنیانگذار بنیاد صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 1/ژانویه/2024 میلادی مصادف با ۱۱/دی/۱۴۰۲ خورشیدی

اشتراک گذاری این مطلب: