به نام خدا

میلاد ناب ترین تجلی الهی و مظهر تجلی ربوبیت در لباس جسمانی، اولین معلم پله عشق، اولین مربی عملی پاکسازی انسان ها از شر موجودات غیرارگانیک، اولین شفابخش، اولین تفویض کننده فیض الهی (در روز پنطی کاست) و… عیسی میسح(ع) را به همه مسحیان جهان بویژه مسیحیان ایران، همه یکتا پرستان و همه انسان‌هایی که عشق را باور دارند و طرفدار محبت، صلح و دوستی هستند، صمیمانه تبریک عرض میکنم. کریسمس مبارک، عیدی که در آن انسان ها در هر کجای دنیا نشان میدهند که خوبی و نیکی هرگز گم نمیشود و شکنجه و صلیب و بیرحمی‌ها، خیانت یهوداها، انحراف قدرت طلبان و سوءاستفاده گران (قرون وسطی) و… هرگز نمیتواند چهره انسان‌های مبارز جبهه حق را مخدوش کند و نام آنها همواره زنده است.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما(حافظ)

بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 24/دسامبر/2023 میلادی مصادف با ۳/دی/۱۴۰۲ خورشیدی

اشتراک گذاری این مطلب: