کمیسیون بین المللی آزادی ادیان آمریکا (USCIRF) در گزارش سالانه خود، ضمن اشاره به وضعیت نگران کننده آزادی ادیان در ایران، به پرونده استاد محمدعلی طاهری به عنوان یکی از نمونه‌های نقض آزادی عقیده اشاره کرد:

«در مارس ۲۰۲۰ دولت کانادا به محمدعلی طاهری، معلم معنوی و زندانی عقیدتی، به دلیل تهدیدهای او و شاگردانش توسط سپاه پاسداران پناهندگی اعطا کرد. سپاه همچنان به تهدید وی و شاگردانش در سال ۲۰۲۰ و در خارج از ایران ادامه داد. محمدعلی طاهری بنیانگذار جنبش معنوی عرفان حلقه می‌باشد و در سال ۲۰۱۵ حکم اعدام دریافت کرد که این حکم در همان سال لغو شد.»

لینک گزارش سالانه کمیسیون بین المللی آزادی ادیان آمریکا (USCIRF):

https://www.uscirf.gov/publication/۲۰۲۱-annual-report

دانلود PDF

لینک منبع خبر: گزارش سالانه کمیسیون بین المللی آزادی ادیان آمریکا 21 اپریل 2021 / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب: