به نام خدا

با استعانت از خداوند متعال: در اولین روز بهار خجسته که طبیعت با همه جلوه گری‌هایش پیامِ شدن، بودن و زندگی را بر دل‌های بیدار و آگاه می‌نویسد؛ همچنین در اولین روز آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، بدین‌وسیله تاسیس «بنیاد صلح طاهری» اعلام می‌گردد.

مهمترین راه تحقق این هدف متعالی و سرلوحه حرکت این بنیاد، گسترش معرفت جویی خواهد بود. اعتقاد راهبردی این بنیاد براین اصل استوار است که تا انسان به فلسفه وجودی خود بر روی کره زمین پی نبرد و معنایی برای بودن خود در این جا و مفهومی برای زندگی پیدا نکند، همواره هدف دنیا را صرفاً تلاش برای تنازع بقاء دانسته و توجیه بیهوده و پوچی برای انحصار طلبی بیشتر، قدرت طلبی گسترده‌تر و…

در این رابطه «اینتریونیورسالیزم» رونمایی می‌شود تا حامل این پیام باشد که زمین متعلق به همه انسان‌هاست و برای حفظ آن از هرگونه جنگ و خونریزی، تخریب طبیعت و آلودگی محیط زیست، بی خانمان شدن و کوچ انسان‌ها بواسطه ظلم و ستم ناشی از جنگ و ناامنی (عاملی برای متوقف شدن آبادی و رسیدگی به طبیعت و در نتیجه تخریب آن) و… بشریت در این برهه حساس، از هیچ کوششی فرو گذار نکند.

همچنین دراین راستا، با درک فلسفه «مقام صالح» مبنی بر صلح با خدا، صلح با طبیعت، صلح با خود و صلح با دیگران، نیز تلاشی مضاعف برای گسترش صلح در جهان به عمل خواهد آمد.

به امید گسترش صلح جهانی

محمد علی طاهری

لینک منبع خبر: بنیاد صلح طاهری / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب: