بدینوسیله، اقدامات ایجاد وحشت و قتل عام مردم بی‌گناه را به بهانه هرگونه بازی سیاسی و پیش بردن اهداف پشت پرده، از هر سو و با هر منظوری که باشد، محکوم نمایم.

اطلاعیه کامل: محکوم کردن اقدامات ایجاد وحشت و قتل عام مردم بیگناه / ما طاهری (mataheri.com)

#سازمان_صلح_طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: