کشته شدن #ابراهیم_رئیسی در سانحه هوایی یادآور آن است که قانون مرگ هر جزئی از اجرای هستی را در برگرفته و ظلم و جور هیچ دیکتاتوری ابدی نبوده است. و در اینجا بخشی از کتاب بینش انسان را خدمت عزیزان یادآور می‌شوم: «جهان هستی مانند کوهی‌است که هر صدایی در آن با پژواکی همراه است. همچنین، می‌توان آن را به کشتزاری تشبیه کرد که اگر کسی در آن جو بکارد، جو درو می‌کند و اگر گندم بکارد، گندم درو خواهد کرد. در نتیجه، هر لحظه باید در انتظار دریافت پاسخ کردار، رفتار و پندار خود بود».

اشتراک گذاری این مطلب: