صدور حکم اعدام برای توماج صالحی به جرم صدای سرکوب شده مردم بودن، نه انسانی، نه عقلانی، و نه قانونی‌ست. این نشانه وجود نهادهای فراقانونی در سیستم قضایی کشور ماست که هر زمان که بخواهند برای هر یک از شهروندان ایرانی طناب دار را آماده می‌کنند.

#توماج_صالحی

اشتراک گذاری این مطلب