به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله اینجانب به عنوان کسی که دو بار از اعدام از پای چوبه نجات پیدا کرده‌ام، روز جهانی مبارزه با اعدام را گرامی می دارم و اکیدا درخواست لغو مجازات اعدام را به جامعه جهانی و محاقل حقوق بشری تقدیم میکنم.

طبق گزارش سازمان عفو ​​بین الملل، در سال ۲۰۲۲ شاهد بیشترین تعداد اعدام های مستندشده در کشورهای دارای مجازات غیرانسانی، طی پنج سال گذشته بوده‌ایم. اعدام ها به ویژه در موارد سیاسی، امنیتی و عقیدتی از مهمترین ابزار سرکوب و اعمال خشونت علیه ملت ها می باشد که از سوی نظام های دیکتاتور و خودکامه اعمال میشود.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: 10/اکتبر/2023 مصادف با ۱۸/مهر/۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب: