به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

سازمان صلح طاهری بدینوسیله هرگونه کشتار مردم بی گناه در هر نقطه جهان بویژه در خاورمیانه را محکوم نموده و از آن اعلام انزجار می‌نماید. جنگ و کشتار مردم بی‌دفاعی که صرفا قربانی حماقت‌ها و جاه‌طلبی‌های دست عده‌ای هستند که با تحریکات و پشتیبانی‌های نابخردانه قدرت‌مداران و خود کامگان رخ می‌دهد. اقدامات سفیحانه‌ای که منجر به آوارگی گسترده انسان‌های بی‌گناه می‌شود و در آینده‌ای بسیار نزدیک آثار شوم آن به وخیم‌ترین وضعیت خود، نمایان خواهد شد و لکه ننگ دیگری بر پیشانی بشریت خواهد گذاشت.

خاطر نشان می‌شود که جنگ و درگیری هرگز برنده‌ای نداشته و در هر صورت منجر به خسارت‌های مادی و معنوی برای طرفین بوده است. اما بیش از همه، خسارت‌های ذهنی و روانی و جسمی هستند که بر فرض حفظ جان کودکان و زنان گریبانگیر جوامع بشری می‌شود و آثار مخرب آن برای همیشه باقی می‌ماند.

هم اکنون در دنیا موج تنفر ناشی از رویارویی انسان‌ها با یکدیگر در طرفداری از گروه‌های مورد وثوقشان در جنگ اخیر، موج جدید و کم سابقه‌ای را از گسترش نفرت را در جهان رقم زده است که احتمال درگیری‌های گسترده‌ای را در همه کشورها بین طرفین قوت بخشیده است، بدون آنکه این رویارویی‌ها به هیچ طریقی کمکی به حل مسالمت‌آمیز موضوع داشته باشد. این معضل کهنه، موضوعی نیست که جنگ و خونریزی و آوارگی مردم بی‌گناه راه حل آن باشد. در واقع به جز راه حل‌های مسالمت‌آمیز که با وساطت‌های عاقلانه محافل ذیربط بین‌المللی برای آن چاره‌اندیشی شود، هیچ راه حل دیگری وجود ندارد و محو هیچ یک از طرفین که به زعم برخی‌ها رخ خواهد داد نیز به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و به جز ساده اندیشی معرضانه چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت. در این میان، فقط جنگ افروزان هستند که از این مناقشات به منافع مورد نظر خود می‌رسند و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع هستند که قربانی اهداف شوم مشتی درنده خو می‌شوند.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: 17/اکتبر/2023 مصادف با ۲۵/مهر/۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب: