به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله ضمن تبریک سالگرد فعالیت کمیسیون بین المللی آزادی مذاهب آمریکا، تشکر و قدردانی خود را از تلاش هایی که برای نجات و رهایی اینجانب از چنگال دژخیمان و گرفتن پناهندگی از کانادا و مهاجرت به این کشور و تلاش های بی وقفه برای دفاع از آزادی عقیده و زندانیان عقیدتی را اعلام می دارم.

همچنین اینجانب و سازمان صلح طاهری جهت کمک به اهداف بشردوستانه این تشکل اعلام آمادگی می نماید.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: 23/ اکتبر/2023 مصادف با ۱/آبان/۱۴۰۲

https://www.uscirf.gov/events/25th-anniversary-international-religious-freedom-act-1

اشتراک گذاری این مطلب: