به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر
گرامیداشت روز جهانی لغو برده داری

ضمن گرامیداشت روز جهانی «لغو برده‌داری»، این روز را به همه انسان‌های آزاده‌ای که رهایی بشر را از قید هر نوع بردگی اعم از بردگی سنتی، بردگی سیاسی و بردگی مدرن را خواستار هستند و برای تحقق آن تلاش میکنند، صمیمانه تبریک عرض میکنم و امیدوارم همواره در راه این مبارزه بشردوستانه، پیشگام و پیشاهنگ باشند.

لازم به ذکر است: با لغو برده داری سنتی (اسارت گرفتن و فروش انسان، کاراجباری، ازدواج اجباری و…)  اینک روزی فرارسیده که برای لغو «برده داری سیاسی» نیز تلاش نموده و این حقیقت مسلم را بدانیم که “حکومت انسان بر انسان باطل است”.

همچنین، با توجه به پیش رو بودن برده‌داری مدرن که طی آن به انسان القا میشود که او فقط یک شماره و یا فقط یک کد بین‌المللی (International code) است  و اینکه زمین نیز جایگاه ویژه‌ای نیست و کراتی مانند زمین در کیهان بسیار زیاد وجود دارند!!! و انسان هم فقط یک حیوان پیشرفته می باشد و نه چیز بیشتری و در این میان، موضوعاتی مانند تعالی انسان و معنویت و… نیز معنا و مفهومی نداشته و خرافاتی بیشتر به شمار نمی آید و انسان تنها باید نقش برده‌ای را در سیستم‌های رایانه‌ای آتی بازی کند و در نظام هوش مصنوعی، برده ای باشیم در خدمت آنها باشیم که مالک چنین نظام هایی هستند و … بنابراین، لازم است که بسیار بیش از گذشته، شان و منزلت و کرامت انسانی خود را دریابیم و تن به هیچ نوع بردگی ندهیم.

در این رابطه: حقوق بشر از ضروری‌ترین نیازهای بشر می باشد که در همه طول تاریخ پایمال شده است. هر انسانی باید به چگونگی این حقوق مسلم خود واقف باشد؛ تا بتواند در مقابل آنها که حقوق اولیه و ابتدایی انسان‌ها را بخاطر قدرت طلبی، انحصارطلبی و امیال و افکار پلید و… خود نقض میکنند، بایستد و اجازه این سوءاستفاده را به آنها ندهد.

عرفان کیهانی حلقه با طرح موضوع «تن واحده انسان»، گامی در تعیین، تبیین و تاکید بر حقوق انسانها برداشته است تا نشان بدهد که:

۱) همهٔ انسان‌ها، بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، میزان دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در «اعلامیه» جهانی حقوق بشر هستند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

۲)  همه انسان ها دارای کرامت، آزادی و برابری ذاتی هستند.

۳) همه انسان ها حق زندگی آزاد و مختارانه را دارند و به هیچوجه نباید برده تلقی شوند و یا با آنها مانند برده رفتارشود.

۴) همه انسان ها حق آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی پس از بیان، آزادی دین و مذهب و تغییر آن، آزادی برگزاری انجمن و شرکت در آن و… را دارند.

۵) همه انسان‌ها داری حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامتی، تحصیل رایگان، بیمه عمومی و… هستند.

۶) …

بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 01/دسامبر/2023 مصادف با ۱۱/آذر/۱۴۰۲ خورشیدی

اشتراک گذاری این مطلب: