مناسبت

برنامه زنده ویژه سومین سالروز ورود به کانادا

[...]

روز جهانی عدالت اجتماعی

به نام خدا روز جهانی عدالت اجتماعی، این روز بزرگ را به همه حق طلبان و همه پیشگامان و پیشاهنگان گسترش عدالت در همه جوامع بشری در سرتاسر جهان، بویژه هموطنان عزیزم، تبریک عرض میکنم. به آنان که برای برقراری عدالت اجتماعی با ظالمین و غارتگران  پیکار میکنند، به آنها که با قلم، رهایی درد را به چشم جهانیان، پدیدار میکنند. به آنان که بی امان، در این رزم با [...]

دهم دسامبر روز جهانی بزرگداشت حقوق بشر

به نام خدا دهم دسامبر روز جهانی بزرگداشت حقوق بشر را به جامعه جهانی بواسطۀ رسیدن به چنین رشد شاخص و مهم انسانی، همچنین به همه آنهایی که طرفدار رسیدن انسان به حقوق مسلم و برابری و… می باشند، تبریک عرض میکنم. لازم به ذکر است، انسان در سیر تکاملی اجتماعی و سیاسی خود در طی هزاران سال، اینک به مرحله ای رسیده که «حقوق بشر»، حداقل مبنا برای قانون اساسی یک [...]

پیام ویژه روز جهانی لغو بردگی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز جهانی «لغو بردگی» را به همه انسان هایی که رهایی بشر را از هر نوع بردگی آرزو نموده و برای تحقق آن تلاش میکنند، صمیمانه تبریک عرض میکنم. لازم به ذکر است، با لغو برده داری سنتی، اینک روزی فرارسیده که برای لغو «برده داری سیاسی» تلاش نموده و این حقیقت مسلم را بدانیم که “حکومت انسان بر انسان باطل است”. همچنین، با تو [...]

بایگانی‌ها

Go to Top